Hem Öppettider Banorna Medlemskap Hitta hit Om Kontakt Webshop

Vad kostar det att vara medlem?

Aktiv medlem Över 18 år 1500kr/år
Knatteåkare med licens - 1500kr/år
Knatte/ungdomsförare utan licens Perfekt för nybörjare och yngre 750kr/år
Stödmedlem Stöd UVMK 200kr/år
Familjemedlemskap* Familj anses som sambos, gifta samt barn till dessa 1500kr + 500kr per person/år

*Berättigar endast utskickad klubbinformation till en adress.

Vad kostar det att vara medlem?

Aktiv medlem - Över 18 år 1500kr/år

Knatteåkare med licens 1500kr/år

Knatte/ungdomsförare utan licens - Perfekt för nybörjare och yngre 750kr/år

Stödmedlem - Stöd UVMK 200kr/år

Familjemedlemskap - Familj anses som sambos, gifta samt barn till dessa* 1500kr + 500kr per person/år

*Berättigar endast utskickad klubbinformation till en adress.

Medlemskap

Vad förväntas av dig som medlem?

UVMK är en ideell förening utan någon anställd stab. Dock försöker vi lägga ut mycket av det löpande underhållet på entreprenad. Syftet är att förflytta verksamheten mer mot "golfklubbs" stilen. Betala en högre avgift men arbeta mindre ideellt och kom ändå till en väl underhållen bana. Detta kommer dock inte att ske över en natt men vi tar det steg för steg.

Vi hoppas och tror att vi på så vis ska kunna utnyttja medlemmarnas ideella insatser till roligare saker typ större tävlingar och arrangemang.

Barn under 16 år krävs att vårdnadshavare är medlem i föreningen, denne blir medlem kostnadsfritt och kallas "Vårdnadsmedlem" och ansvarar för sitt barn vid träning och tävling. Vårdnadshavaren är skyldig att följa regler som gäller aktiv medlem i föreningen men har ej rätt till träning på föreningens banor eller att lösa licens. Träning på banor ingår i familjemedlemskap.

Du som har en endurolicens i UVMK och kan uppvisa ett medlemskap i FMCK får 50% rabatt på träningskortet i UVMK. Detta för att få behålla er som medlemmar i UVMK trots att vi inte bedriver aktiv enduro verksamhet på banområdet längre.

Alla är lika välkomna i klubben men glöm inte bort att det är vi tillsammans som utgör klubben. Aktivt medlemskap innebär att man har minst 3 arbetspliktsdagar i föreningen med arbetsområde som styrelsen upprättar samt även minst en tävlingsdag som funktionär. För att få ha arbetsplikt måste man vara minst 18 år, för aktiva medlemmar under 18 år åläggs arbetspliktsansvaret vårdnadshavaren.

Hedersmedlemmar är befriade från arbetsplikt.

Ungdomsmedlemskap kräver att vårdnadshavare eller annan vuxen skall vara medlem i föreningen och känna till dess regler för verksamheten. Regelbok finns i klubbstugan eller går att beställa av Svemo.

Hur gör jag för att bli medlem?

Steg 1 Ta en vanlig Postgiroinbetalningstalong. Postgironumret till UVMK är 43 444 05-8.

Steg 2 Nämn UVMK eller Upplands Väsby MK som mottagare.

Steg 3 Skriv i meddelanderutan om det gäller medlemskap eller träningskort. Fyll även i namn, personnummer, adress och telefonnummer på den eller de personer det gäller.

Steg 4 Fyll i beloppet och sätt in pengarna.

Du är klar! Efter att vi erhållit dina pengar skickar vi ut ett medlemskort vilket fungerar som intyg på att du betalt avgiften.

Klubbtröja

Som medlem kan du beställa din egen klubbtröja som du kan representera klubben med på tävling och träning.

Klubbtröjor kostar ca 500kr.

Kontakta info@uvmk.se om du är intresserad!